Oblicz: `1/2` − `9/35` =
`10/35`
`19/70`
`9/35`
`17/70`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.