Oblicz: `5/9` − `1/4` =
`11/36`
`10/35`
`6/9`
`4/9`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.