Oblicz: `3/4` − `16/25` =
`19/25`
`13/25`
`11/100`
`10/100`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.