Oblicz: `5/7` − `4/14` =
`3/7`
`1/14`
`1/7`
`5/14`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.