Oblicz: `1/2` − `7/15` =
`1/15`
`8/15`
`1/30`
`8/30`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.