Oblicz: `5/6` − `4/9` =
`9/18`
`7/18`
`1/9`
`7/9`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.