Oblicz: `2/3` − `2/5` =
`4/15`
`1/15`
`2/8`
`6/15`
Aby obliczyć różnicę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.