Oblicz: `21/25` − `16/25` =
`4/5`
`13/25`
`1/5`
`16/25`
Obliczając różnicę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, odejmujemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.