Oblicz: `2/5` + `4/8` =
`35/40`
`8/10`
`16/20`
`9/10`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.