Oblicz: `1/4`+`5/9` =
`29/36`
`28/32`
`27/36`
`25/34`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.