Oblicz: `7/12`+`2/7` =
`73/84`
`75/84`
`72/82`
`74/82`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.