Oblicz: `3/7 + 1/2 =`
`4/7`
`13/14`
`4/14`
`4/9`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.