Oblicz: `1/3 + 7/40 =`
`47/120`
`22/120`
`61/120`
`60/120`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.