Oblicz: `2/3 + 1/4 =`  
`11/7`
`11/12`
`3/7`
`3/12`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.