Oblicz: `6/10 + 7/20 =`  
`13/30`
`13/20`
`14/20`
`19/20`
Aby obliczyć sumę dwóch ułamków zwykłych należy sprowadzić je do wspólnego mianownika.