Oblicz: `5/16 + 7/16 =`
`11/16`
`7/8`
`6/8`
`13/16`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.