Oblicz: `5/8 + 2/8 =`
`3/4`
`3/8`
`5/8`
`7/8`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.