Oblicz: `1/6 + 3/6 =`
`5/6`
`1/3`
`2/6`
`2/3`
Obliczając sumę ułamków zwykłych o takim samym mianowniku, dodajemy do siebie liczniki, a mianownik pozostaje bez zmian.