Trasa kolejowa z Warszawy do Gdyni ma długość `360km,` a z Malborka do Warszawy `247km`. O ile kilometrów tras z Malborka do Warszawy jest krótsza od trasy Gdynia Warszawa?
`274`
`113`
`133`
`247`
Na pytanie, o ile jakaś liczba jest większa lub mniejsza odpowiada odejmowanie.
`360-247=360-200-47=160-27=113`