Na sprawdzianie było `30` zadań. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymać `2` punkty. Była w tym wszystkim jednak pewna pułapka, bowiem aby uczniowie nie "strzelali", za każdą błędną odpowiedź odejmowano `1` punkt. Zadania niezaznaczone były warte `0` punktów. Jeśli Kacper zdobył `44` punktów i dobrze odpowiedział na `24` pytania, to ile odpowiedzi zaznaczył błędnie?
`6` odpowiedzi
`8` odpowiedzi
`4` odpowedzi
`5` odpowiedzi
Najpierw należy obliczyć, ile punktów Kacper zdobył za `24` poprawne odpowiedzi, a następnie przyrównać tę ilość do `44` punktów i zastanowić się, ile punktów stracił za błędne odpowiedzi.
Skoro Kacper odpowiedział na `24` pytania, to znaczy, że zdobył za nie `24*2=48` punktów. Jego ostateczny wynik wynosi `44` punkty. To znaczy, że Kacper źle odpowiedział na `48−44=4` pytania.