Między którymi datami upłynęło najmniej lat?
`1215` r p.n.e. i `166` r n.e.
`300` r p.n.e. i `651` r n.e.
`1641` r p.n.e. i `684` r n.e.
`417` r p.n.e. i `557` r n.e.
Oblicz każdą z podanych odpowiedzi i porównaj wyniki.
Odp. A. `651-(-300)=651+300=951\ lat` Odp. B. `-684-(-1641)=-684+1641=957\ lat` Odp. C. `557-(-417)=557+417=974\ lat` Odp. D. `-166-(-1215)=-166+1215=1049\ lat`