Asia ma `8` cukierków, Kasia ma `3` cukierki. Ile cukierków dziewczynki mają razem?
`10`
`11`
`5`
`12`
Należy dodać cukierki dziewczynek.
Asia - `8` cukierków Kasia - `3` cukierki `8+3=11`