`2+2` to:
`3`
`5`
`6`
`4`
Policz na palcach.
`2+2=4`