Oblicz: `3456+7896+478=`
`11\ 833`
`11\ 830`
`11\ 730`
`11\ 933`
Możesz obliczyć to działanie sposobem pisemnym.
`3456+7896+478= 11\ 352 + 478 = 11\ 830`