`7+1` to:
`8`
`7`
`9`
`6`
Policz na palcach.
`7+1=8`