`3+3` to:
`7`
`8`
`5`
`6`
Policz na palcach.
`3+3=6`