`3+1` to:
`5`
`6`
`4`
`3`
Policz na palcach.
`3+1=4`