`1+2` to:
`4`
`2`
`5`
`3`
Policz na palcach.
`1+2=3`