Ola poszła spać o `21:00`, a wstała o `7:00`. Ile godzin spała?
`9` godzin
`11` godzin
`8` godzin
`10` godzin
Policz brakujące godziny do północy, a następnie od północy do `7` rano.
Od `21:00` do północy, czyli `24:00` minęły `3` godziny. Od północy do `07:00` minęło `7` godzin. `3+7=10` godzin