Monika miała `2` monety dwuzłotowe i `4` monety pięciozłotowe. Ile pieniędzy jej zostało, jeśli wydała `6zł`?
`16zł`
`20zł`
`24zł`
`18zł`
Oblicz, ile pieniędzy miała Monika i odejmij od tej kwoty `6zł`.
`2*2zł=4zł` `4*5zł=20zł` `4zł + 20 zł = 24zł` `to` tyle pieniędzy miała Monika Wydała `6zł`, czyli zostało jej: `24zł - 6zł = 18zł`