Na fotelu są `2` koszulki, `3` sukienki, `4` kurtki i `1` bluza. Ile ubrań jest na fotelu?
`9`
`11`
`12`
`10`
Dodaj do siebie ilość poszczególnych ubrań.
`2+3+4+1=10`