Krzyś dostał `4` naklejki z rybami, dołożył je do tych, które już miał. Teraz ma razem `19` naklejek. Ile naklejek miał wcześniej?
`15`
`4`
`8`
`12`
Od wszystkich naklejek, które Krzyś teraz ma, odejmij te, które zostały dołożone.
`19-4=15`