Agata miała `16` kartkowy zeszyt w kratkę, zapisała `4` kartki a `2` kartki wyrwała. Ile czystych kartek zostało w zeszycie?
`4`
`12`
`10`
`8`
Od liczby wszystkich kartek odejmij te, które zostały zapisane i te, które zostały wyrwane.
`16-4-2=10`