Rafał miał paczkę cukierków. `6` cukierków dał Piotrkowi i `3` cukierki zjadł sam. Został mu `1` cukierek. Ile cukierków miał w paczce?
`12`
`10`
`8`
`13`
Zsumuj ze sobą zjedzone cukierki, cukierki oddane Piotrkowi i jeden pozostały.
`6+3+1=10`