Odejmowanie to:
różnica
iloczyn
suma
iloraz
Brak
Odejmowanie to różnica.