Odejmowanie to:
iloraz
różnica
iloczyn
suma
Brak
Odejmowanie to różnica.