Dodawanie to:
iloczyn
iloraz
suma
różnica
Brak
Dodawanie to suma.