Oblicz w pamięci: `82-54=`
`28`
`22`
`25`
`29`
Najpierw możesz odjąć dziesiątkę a później jedność. Przykład: `82 – 57 = 82 – 50 – 7 = 32 – 7 = 25`
`82-54=82-50-4=32-4=28`