Oblicz jak najprostszym sposobem: `23+24+17+16=`
86
80
70
75
Dodajemy do siebie liczby tworzące pełną dziesiątkę/ setkę...
`23+24+17+16=40+40=80`