Oblicz najprostszym sposobem: `8+6+2=`
`16`
`15`
`18`
`20`
Zacznij od dodania do siebie liczb, które stworzą pełną dziesiątkę.
`8+6+2=10+6=16`